Ton Post

punten

Ton is in staat in de veranderende wereld mensen bewust te maken van hun Sterke Punten. Hij laat het zelfinzicht van mensen toenemen en helpt ze in het realiseren van meer authenticiteit.

In zijn stijl van werken herken je intuïtie, enthousiasmeren, in jouw kracht zetten, gevoel aanreiken, het onbewuste helder verwoorden, inzicht in jezelf en begrip voor de ander gevend.

Ton is in staat de kern te benoemen. Tevens kan hij jouw belemmeringen benoemen en zodanig vertrouwen te geven dat je het oppakt en in staat bent jezelf te ontwikkelen.

Hij kan je bewust maken van meerdere keuze-mogelijkheden. Zodat je jouw grootste talenten weet te benoemen en in te zetten als Sterke Punten. Hij weet je passie te verwoorden, waar als het goed is jouw ogen van twinkelen.