B u s i n e s s B o o s t

training

 

Je krijgt meer mogelijkheden en kansen met je organisatie als

• Het management zicht heeft op talent en potentie binnen de organisatie
• Er een visie is op het ontwikkelen van talent en potentieel
• Daar met een heldere missie en strategie aan gewerkt wordt
• Er een doelgericht plan is met het oog op resultaten

Hoe boost je het potentieel in je organisatie?

Wat zijn exact de sterke punten van je organisatie? Wat is het beste wat jullie de medewerkers, klanten of opdrachtgevers bieden?

Dat vraagt om een visie op het ontwikkelen en benutten van talent. Een visie, die van onbenut talent Sterke Punten maakt door ze te koppelen aan de juiste taken, activiteiten en rollen.

Een Sterke Punten Visie levert het volgende op

• Missie en visie worden ingezet om sneller tot resultaat te komen
• We gebruiken het potentieel van onze medewerkers doelgericht en optimaal
• We gebruiken alle aanwezige talenten en koesteren de diversiteit hierin
• Het management weet precies wie welke aandacht nodig heeft
• We weten precies de sterke punten van onze organisatie en zetten die in
• We binden de medewerkers duurzaam aan onze organisatie

Bestemd voor HRM-teams/directieteams/managementteams

Vraag meer informatie aan »